महायान

बुद्धत्वको बाटो; यो वर्णन गर्ने शास्त्रहरू; बौद्ध धर्म भित्रको एक आन्दोलन वा अभ्यासको प्रकार जुन भारतमा प्रमुख भयो र मध्य र पूर्वी एशियामा फैलियो।