महाविहार

धेरै शताब्दी पहिले श्रीलंकामा एउटा मठ, जसको शिक्षाहरू श्रीलंकामा प्रमुख थिए र थेरवाद संसार; श्रीलंका मा एक बौद्ध सम्प्रदाय।