मण्डल प्रसाद

एक आध्यात्मिक अभ्यास जसमा हामी ब्रह्माण्ड र यसमा भएका सबै सुन्दर वस्तुहरू, तिनीहरूको शुद्ध रूपमा कल्पना गरीएको, पवित्र प्राणीहरूलाई अर्पण गर्दछौं।