प्रेम द्वारा मन को मुक्ति (पाली: metta cetovimutti)

विशेष गरी पाँच बाधाहरूलाई अस्थायी रूपमा त्यागेको मनले सबै प्राणीहरू खुशी होस् भन्ने कामना गर्दछ। क्रोध र द्वेष, एकाग्रताको बल मार्फत।