पराजिका शिक्षार्थी

एक भिक्षु वा भिक्षुनी, जसले, क पराजिका अपराध, तुरुन्तै गल्ती को लागी निष्कपट पश्चाताप छ र एक क्षण को लागी पनि लुकाउन चाहँदैन। व्यक्ति संग बाँच्न जारी राख्न सक्छ shaha, यद्यपि उसलाई वास्तविक भिक्षु वा भिक्षुनी मानिदैन।