अन्वेषण (वितर्क, विटार्क, तिब्बती: rtog pa)

एक मानसिक कारक जसले वस्तुको बारेमा कुनै नराम्रो विचार खोज्छ।