अपरिवर्तनीय कर्म

प्रोपेलिंग कर्म त्यो रूप वा निराकार क्षेत्रमा एक विशिष्ट स्तरमा पुनर्जन्मको कारण हो र अरू कुनै छैन।