व्याख्यायोग्य/अस्थायी शिक्षाहरू (नेयार्थ, नेयत्था, तिब्बती: द्रांग डोन)

को बारेमा कुरा नगर्ने शिक्षाहरू परम प्रकृति of घटना र/वा शिक्षाहरू जुन शाब्दिक रूपमा लिन सकिँदैन। निश्चित शिक्षाहरू पनि हेर्नुहोस्।