शुरुवात

मा एक समारोह वज्रायण बुद्ध धर्म जस पछि चेलालाई अनुमति छ मनन गर्नुहोस् को एक विशेष अभिव्यक्ति मा बुद्ध.

पर्यायवाची:
सशक्तिकरण