अनुमानित अनुभूति

सही कारण वा यसको आधारको रूपमा परिणाममा प्रत्यक्ष निर्भरतामा उत्पन्न हुने एक अचम्मको अवधारणात्मक संज्ञानकर्ता। यो मन एक भरपर्दो ज्ञानी हो।