अनुमान (अनुमान, तिब्बती: rjes su dpag pa)

(१) तर्कको माध्यमबाट आफ्नो वस्तुलाई चिन्ने अनुभूतिकर्ता, (२) प्रमाण र तर्कको आधारमा सिलोजिज्मबाट निस्कने निष्कर्ष।