नश्वरता (अनित्य, एनिका)

क्षणिकता; अर्को क्षणमा बाँकी छैन। मोटे अनिश्‍वरता भनेको निरन्तरताको अन्त्य हो; सूक्ष्म नश्वरता भनेको अर्को क्षणमा उस्तै नराख्ने कुरा हो।