भोको भूत (प्रेता)

तीव्र भोक र तिर्खाबाट ग्रस्त प्राणीहरूको एक दुर्भाग्यपूर्ण वर्गमा जन्मिएको।