नरक (नरक)

आफ्नो बलियो विनाशकारी कारणले तीव्र शारीरिक पीडा भोग्ने प्राणीहरूको दुर्भाग्यपूर्ण वर्गमा जन्मिएको कर्म.