हृदयस्पर्शी प्रेम

सबै संवेदनशील प्राणीहरू खुशी हुन चाहन्छन्, उनीहरूलाई मायालुको रूपमा हेरेर।