श्रवणकर्ता (पाली: सावक, संस्कृत: श्रावक)

जो चक्रीय अस्तित्वबाट मुक्तिको मार्गमा हिँड्छन् र अर्हत हुन्छन्। तिनीहरू तथाकथित छन् किनभने तिनीहरूले सुन्छन् बुद्धको शिक्षाहरू र अरूलाई सिकाउनुहोस्।