बन्द भएको (नष्ट)

एक स्थायी घटना जुन एक पुष्टि गर्ने नकारात्मक हो र त्यो चीजको विगत भएको चीजको अन्त्य वा विघटनलाई पछ्याउँछ। a को बन्द भएको कर्म त्यो कार्यको नतिजा ल्याउन सक्ने क्षमता छ।