महान संकल्प

संवेदनाशील प्राणीहरूको सुख प्राप्त गर्न र तिनीहरूको दुःख हटाउने जिम्मेवारी आफैंमा लिने दृढ संकल्प।