गाथाहरू

सुत्रहरूबाट निकालिएका वा महान् गुरुहरूद्वारा लेखिएका छोटो पदहरू वा रेखाहरू जसले हाम्रो मनलाई सद्गुणपूर्ण स्थितिमा पुर्‍याउँछ।