पूर्ण जागरण (सम्यक्षसंबोधि)

बुद्धत्व; राज्य जसमा सबै अस्पष्टता त्यागिएको छ र सबै राम्रा गुणहरू असीमित रूपमा विकसित भएका छन्।