अवधारणाबाट मुक्त (कल्पना-अपोध, तिब्बती: rtog bral)

कुनै वैचारिक उपस्थिति बिना।