जम्मा गर्ने वा जम्मा गर्ने चार तरिका (संग्रहवस्तु, संगहवत्थु, तिब्बती: bsdu ba'i dngos po bzhi)

(१) उदार हुनु र भौतिक सहायता दिनु, (२) रमाइलो बोल्नु, (३) चेलाहरूलाई अभ्यास गर्न प्रोत्साहन दिनुहोस्, र (४) अनुकुलतापूर्वक व्यवहार गर्नुहोस् र उदाहरणद्वारा शिक्षाहरू जीवन बिताउनुहोस्।