चार सिल (चतुरमुद्रा)

चार हेराइहरू जसले दर्शनलाई बौद्ध बनाउँछ: सबै सशर्त घटना क्षणिक छन्, सबै प्रदूषित छन् घटना दु:ख हो, सबै घटना खाली र निस्वार्थ छन्, निर्वाण मात्र साँचो शान्ति हो।