चार विरोधी शक्तिहरू

विनाशकारी शुद्ध गर्न चार अंक कर्म। यी पश्चाताप हुन्, उत्पन्न गर्छन् बोधचित्ताशरण लिँदै, एक उपचारात्मक कार्यमा संलग्न हुनु, र हानिकारक कार्य फेरि नगर्ने दृढ संकल्प गर्नु। बौद्ध अभ्यास को आधार को अध्याय 10 हेर्नुहोस्।