चार-गुना विधानसभा

पूर्ण रूपमा नियुक्त भिक्षुहरू, पूर्ण रूपमा नियुक्त ननहरू, सामान्य र सामान्य महिलाहरू, जसको उपस्थितिले बुद्ध सिद्धान्त फस्टाउने सुनिश्चित गर्दछ। (पाली:catu-parisa, संस्कृत: catur-parsad)