चार विकृत अवधारणा (विकृत ध्यान, अयोनिशा मानस्करा, तिब्बती: त्शुल मिन यिद बाईद)

चिन्तन (१) जो अस्थायी छ त्यो स्थायी हुन्छ, (२) स्वभावले दु:ख भनेको सुख हो, (३) अप्ठेरो र दुर्गुण आकर्षक हुन्छ, र (४) जसमा आत्मको अभाव हुन्छ त्यो हो ।