आधार चेतना (आलयाविज्ञान, तिब्बती: कुन गझि रनाम शेस)

एक भण्डारण चेतना जहाँ सबै विलम्बता र कर्म बीज राखिएको छ। यसले यसलाई एक जीवनबाट अर्को जीवनमा लैजान्छ र योगाचर धर्मशास्त्रका समर्थकहरूका अनुसार स्व हो।