धर्मको ननरिसाइजिंगको दृढता (अनुतपट्टिका धर्माक्षान्ति, तिब्बती: मी स्काइ बा' इ चोस ला ब्जोड पा)

शून्यताको विशेष अनुभूति र अव्यक्तता बोधिसत्वहरूद्वारा जसले तिनीहरूलाई पूर्ण जागरणको मार्गमा अपरिवर्तनीय बनाउँछ।