केन्द्रिय वस्तु (विष्य, तिब्बती: dmigs pa)

दिमागले जनाउने वा ध्यान केन्द्रित गर्ने मुख्य वस्तु।