पाँच नियमहरू

नैतिक प्रतिबन्धहरू भिक्षुको रूपमा नियुक्त नभएका बौद्धहरूले आध्यात्मिक गुरुबाट जीवनको लागि समर्थन गर्न अनुरोध गर्न सक्छन्, अर्थात् हत्या, चोरी, यौन दुर्व्यवहार, झूट र मादक पदार्थहरूबाट बच्न। (पाली: pañcasila, संस्कृत: pañcaśila)