पाँच बाधाहरू (आवरण, तिब्बती: sgrib pa lnga)

शान्ति प्राप्तिमा बाधा पुर्‍याउने बाधाहरू: कामुक इच्छा (कामचन्द) द्वेष (व्यापदा, ब्यापाड), सुस्ती र निद्रा (स्ट्याना-मिधा, थिना-मिधा), बेचैनी र पश्चाताप (औद्धत्य-कौकृत्य, उद्धक्क-कुक्कुक्का), र भ्रम। संदेह (vicikitsā, vicikicchā)।