तत्काल प्रतिशोधका पाँच कार्य (अन्तर्यकर्म)

कसैको आमा, बुबा वा अर्हतलाई मार्ने, घाईते गर्ने बधाई, र संघमा मतभेद पैदा गर्दछ।