बेडी (संयोजन)

कारकहरू जसले हामीलाई चक्रीय अस्तित्वमा बाँध्छ र मुक्तिको प्राप्तिमा बाधा पुर्‍याउँछ। द पाँच तल्लो बेल- एक व्यक्तिगत पहिचान को दृष्टिकोण, भ्रमित संदेह, नियम र अभ्यास को दृष्टिकोण, कामुक इच्छा, र द्वेष - हामीलाई इच्छाको क्षेत्रमा पुनर्जन्म गर्न बाँध्नुहोस्। पाँचवटा उच्च बन्धनहरू- स्वरूपमा अस्तित्वको चाहना, निराकार क्षेत्रमा अस्तित्वको इच्छा, अहंकार, बेचैनी र अज्ञानता- फिर्ता नगर्नेहरूलाई अर्हत हुनबाट रोक्छ।