उच्च ज्ञानी (jnāna, तिब्बती: mkhyen pa)

बाटोमा प्रवेश गरेको कसैको निरन्तरतामा अनुभूति। यो संचय को बाटो देखि को लागि अवस्थित छ बधाई जमीन। परम ज्ञानी, मार्ग, भूमि, आदिम ज्ञान र स्पष्ट अनुभूति एकअर्कामा समावेशी छन्।