सजगताको प्रतिष्ठान (स्मृत्युपस्थान, सतिपातथाना, तिब्बती: द्रण पनेर बझाग)

अभ्यासहरूको सात सेटहरू मध्ये एक जागरण संग XNUMX harmonies। मा ध्यान केन्द्रित गर्दछ जीउ, भावना, मन, र घटना.