पर्यावरण परिणाम (अधिपतिफल)

को नतीजा कर्म यसले हामी कस्तो वातावरणमा बस्छौं भन्ने कुरालाई असर गर्छ।