उत्सर्जन शरीर (निर्माकाय, तिब्बती: स्प्रुल स्कु)

यो बधाई जीउ जुन सामान्य संवेदनाको रूपमा देखा पर्दछ वा अरूलाई फाइदाको लागि निर्जीव वस्तुको रूपमा देखा पर्दछ।