आठ सांसारिक चिन्ता (अष्टलोकधर्म)

संलग्न भौतिक लाभ, प्रसिद्धि, प्रशंसा, र आनन्द र हानि, बदनामी, दोष, र पीडाबाट घृणा।