परिवर्तनको दु:ख

सांसारिक सुख र आनन्द जुन अस्थिर हुन्छ र दुख वा असुविधामा परिणत हुन्छ।