संदेह

एक मानसिक कारक जो अनिर्णयशील र महत्त्वपूर्ण बिन्दुहरूको सन्दर्भमा डगमगाउने छ कर्म र यसको परिणाम, खालीपन, आदि।