ध्यान (पाली: jhāna)

रूप क्षेत्र मा ध्यान स्थिरता; पूर्ण एकाग्रता जहाँ पाँच बाधाहरू मात्र नभई मन पनि पूर्ण ध्यान अवशोषणमा छ।