धर्म रक्षक

धर्म रक्षकहरू या त हुन सक्छन्: (१) आर्य bodhisattva जो हाम्रो मन र हाम्रो संसारमा धर्मको रक्षा गर्नको लागि उग्र पक्षमा प्रकट हुन्छ, वा
(२) एक साधारण प्राणी जो एक आत्मा हो जसले उच्चलाई प्रतिज्ञा गरेको छ लामा धर्मको रक्षा गर्न । पहिलोलाई सुपरमुन्डेन संरक्षक मानिन्छ; दोस्रो सांसारिक संरक्षक हुन्।