स्वतन्त्र हुने संकल्प

चक्रीय अस्तित्वबाट मुक्त हुन र मुक्ति प्राप्त गर्न आकांक्षी मनोवृत्ति।

पर्यायवाची:
त्याग