खराब कर्म

दोस्रो-लिंक गैर-सद्भावपूर्ण रचनात्मक कार्यहरू जसले दुर्भाग्यपूर्ण पुनर्जन्मको कारण सिर्जना गर्दछ।