देवता योग

A ध्यान अभ्यास जसमा एक को अनुभूति संग एक मन एकता समावेश छ ध्यान देवता।