देवता (इष्टदेवता, तिब्बती: यी बांध)

मनन गरिएको जागृत मनको एक अभिव्यक्ति Tantra.