अपवित्रता (माला, तिब्बती: द्री मा)

या त एक पीडादायी अस्पष्टता वा संज्ञानात्मक अस्पष्टता।