सही विश्वास

एक बुझाइ जुन सही छ तर दृढ छैन। यो सुपरइम्पोजिसनहरू हटाउने रूपमा आफ्नो वस्तुमा पुग्दैन।