सहवर्ती (तिब्बती: mtshungs ldan)

एउटै मानसिक अवस्थामा सँगै वा सँगै हुने।