अवधारणा (विकल्प विपर्यास, तिब्बती: रणम रटोग)

विकृत विचारहरू जुन वस्तुको वांछनीयता वा सौन्दर्यलाई बढाइचढाइ गर्नेदेखि लिएर अनिश्चित चीजहरूलाई स्थायी रूपमा समात्ने, र यस्तै अन्य कुराहरू छन्।